aboutus
Production Line

Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. factory production line 0

Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. factory production line 1

Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. factory production line 2

Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. factory production line 3

 

 

 

OEM/ODM

Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. factory production line 0

Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. factory production line 1

R&D

Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. factory production line 0

Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. factory production line 1

 

Contact Details